Sarah Stuart1834

Name
Sarah Stuart
Birth November 15, 1834

Deathyes